Reserva de drets. Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la informació, marques, dissenys, anagrames i imatges contingudes en aquestes pàgines. Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà del contingut d'aquest web sense autorització prèvia i per escrit de Els Fogons de l'Anoia. Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquest web s'inclouran en una base de dades que es conservarà a l'empresa Els Fogons de l'Anoia, de forma confidencial i d'acord amb les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, reguladora del tractament automatitzat de dades de caràcter personal així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria. En qualsevol moment poden dirigir-se a nosaltres per consultar, actualitzar, rectificar o cancel·lar aquestes dades, comunicant-ho per escrit a Els Fogons de l'Anoia, Pl. Catalunya, 2 , 08700 Igualada (Barcelona).  Aquesta web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.